ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κάρκα Κωνσταντίνα, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Προφίλ Δεξιοτήτων: 
⦁    Ενσυναισθητική ικανότητα, διορατικότητα, εντοπισμός προβλημάτων και δυνατοτήτων - θετική στάση απέναντι σε προβλήματα και δυσκολίες.
⦁    Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικότητα, ακεραιότητα.
⦁    Οργανωτική - Ανταπεξέρχεται σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.